Menntamál í Reykjanesbæ 2018-05-06T19:12:17+00:00

Betri leiðir í opnara skólastarfi með tengingu við atvinnulífið


Píratar í Reykjanesbæ ætla að koma menntamálum í betra horf í takt við nýja tíma, laða að hátæknifyrirtæki og menntað fólk. Einnig þarf að hvetja til aukins náms í iðngreinum og skapandi greinum.

  1. Auka skal menntunarstig á svæðinu, laða
    Bætum hag kennara til að stórauka hag samfélagsins

    Bætum hag og starfsaðstöðu kennara til að stórauka hag samfélagsins

    hátæknifyrirtæki og vísindastarfsemi og bæta aðbúnað og kjör kennara.

  2. Skólabörn tileinki sér gagnrýna hugsun með námi í skapandi greinum og vísindalegum vinnubrögðum.
  3. Við viljum efla iðnnám og tæknimenntun þannig að ekki verði skortur á fólki til vinnu í þessum mikilvægu greinum.

Í anda grunnstefnu Pírata varðandi eflingu borgararéttinda, gagnrýna hugsun og aukinn sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga.